SERTİFİKALARIMIZ

Your full-service partner for textile process chemicals
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ISO 45001
https://proserchemicals.com/wp-content/uploads/2022/02/iso45001.png
ISO-45001 NEDİR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen işyerlerinde operasyonel verimliliğin artırılması ve iş sağlığı ve güvenliği için belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartları içermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının Amacı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin hedefi; Sistemin uygulandığı kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası standartlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde olası riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.

ISO 45001 standardının amaçları üç ana başlık altında toplanabilir:

* Çalışanların Korunması: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden koruyarak sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
* İşletme güvenliğinin sağlanması: İşletme için tehlike oluşturan yangın, patlama, makine arızaları gibi riskleri alınacak önlemlerle ortadan kaldırarak işletme güvenliğinin sağlanması.
* Üretim güvenliğinin sağlanması: Meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle oluşabilecek iş gücü kaybını en aza indirmek ve buna bağlı olarak iş verimliliğini artırmak için üretim faaliyetlerini korumak, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardının temel amaçlarından biridir.

ISO-9001 NEDİR?

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 9000 Kalite Standartları serisi, mal veya hizmetlerin üretim, pazarlama, tasarım, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlerde kalite ve performansını iyileştirmeyi, yenilemeyi ve garanti altına almayı amaçlayan Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından oluşturulmuş bir standartlar bütünüdür. süreklilik.

ISO 9001 (2015) Standart Maddeleri

* Kapsam
* Bilgi Referansları
* Kavramlar ve tanımlar
* Kalite yönetim sistemi
* Yönetim sorumluluğu
* Kaynak yönetimi
* Ürün gerçekleştirme
* Ölçüm ve Analiz

1987 yılında uygulamada yerini alan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bir ürün ve hizmet standardı değildir; bir yönetim standardıdır. ISO 9001, bir kalite yönetim sisteminin kurulması için gerekli koşulları belirleyen ve bunu belgeleyen bir standarttır. ISO 9001 sertifikası, dünya çapında kabul görmüş ve yaygın olarak bulunan bir kalite yönetim standardıdır.

ISO-9001
https://proserchemicals.com/wp-content/uploads/2022/02/iso9001.png
ECO-PASSPORT
https://proserchemicals.com/wp-content/uploads/2022/02/iso1501.png
ECO-PASSPORT NEDİR?

Tekstil ve deri kimyasalları, renklendiriciler ve yardımcı maddeler için bağımsız sertifikalandırma – girdileri tedarik zincirlerine, eko sistemlere ve ürünlere girmeden önce kontrol eder.

ECO PASSPORT by OEKO-TEX®, tekstil ve deri üretiminde kullanılan kimyasallar, renklendiriciler ve yardımcı maddeler için bağımsız ve standartlaştırılmış bir test ve sertifikasyon sistemidir. Süreç, kimyasal ürünlerin ve içeriklerinin güvenlik, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluk için belirli gereksinimleri karşıladığını doğrular.

ECO PASSPORT Kısıtlı Madde Listesi (RSL), ECO PASSPORT, STANDARD 100, LEATHER STANDARD ve STeP ile kısıtlanmış maddeleri birleştirir ve aşağı yönlü OEKO-TEX® sertifikalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

EKO PASAPORT Sertifikası Avantajları:
Tekstil ve deri üreticilerine, insan ekolojisi ve çevre için daha güvenli, bağımsız olarak doğrulanmış kimyasalların sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi için güvenilir bir çözüm sunar.

Kimyasal yöneticilerine üretime girmeden önce maddeler üzerinde güvenilir kontrol sağlar
3. taraf sertifikasyonu, pazarın talep ettiği şeffaflığı sağlarken gizli ürün verilerini korur.

OEKO-TEX® modüler sistem ve sonraki sertifikalara sorunsuz bir şekilde entegre olur (çevre dostu üretim tesisleri için STeP, daha güvenli ürünler için STANDARD 100 ve LEATHER STANDARD)

WHAT IS ISO 14001 ?

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

İşletmelerin çevreye verdiği veya verebileceği zararları sistematik olarak azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmak için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi denir. Bu sistemi standardize eden bir takım şartların belirlendiği standarda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı denir.

Mal ve hizmet üretiminde israfı azaltmak, çevreyi korumak ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak olan ISO 14001 belgesine sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ticaret açısından verilen önem artıyor.

ISO 14001 bir ürün standardı değil, bir hizmet (yönetim) standardıdır. Neyin üretildiği ile değil, ürünlerin nasıl üretildiği ile ilgilenir. Üretim sürecinde işletmelerin çevre ile olan ilişkileri ele alınmıştır.

ISO 14001
https://proserchemicals.com/wp-content/uploads/2022/02/iso14001.png